Progressional People:
spreekt tegen, denkt mee

‘Progressional People: de kennis van de insider, de frisse blik van de outsider’

U heeft er dagelijks mee te maken. De transities die uw organisatie veranderen. Doordat ‘lichte zorg’ van de tweede- naar de eerstelijn wordt gebracht. Doordat zorg naar de buurt gaat, naar mensen thuis. Doordat uw medewerkers ‘zelfredzaamheidscoaches’ moeten worden. Drie transities, één beweging: de herstructurering van het totale zorglandschap. De herstructurering zet alles in beweging: structuren wijzigen, organisaties ontmantelen, verantwoordelijkheden verschuiven. Wat heeft u nodig om een gezond bedrijf te blijven? Om te kunnen sturen naar de toekomst?

Progressional People kent de zorg door en door. We weten welke ontwikkelingen afkomen op organisaties in de verschillende zorgbranches. We maken inzichtelijk wat de inrichting van bijvoorbeeld zelfsturende teams, het ambulante werken, e-health en andere ontwikkelingen betekenen. Voor werkprocessen, functies, mensen én kosten. We maken scans van uw vertreksituatie en spiegelen die aan de door u gewenste toekomst. We onderzoeken samen met u wat dat betekent voor uw huidige koers. En als u de koers wilt bijstellen, dan ondersteunen we u daarbij graag.

 
Progressional leadership

‘Progressional People helpt pionieren’

Om kosten te beteugelen en hoge zorgkwaliteit te bieden, is zelfredzaamheid nodig. Niet alleen bij cliënten, ook bij zorgmedewerkers. ‘Zorg verlenen met de handen op de rug’, zoals dat heet. Coachen. Zorg verlenen die strikt genomen geen zorg is, maar welzijn, sport, of sociale ondersteuning. Dat is het zorgmodel van de toekomst.

Om uw organisatie te leren zorgen met de handen op de rug, zult u moeten besturen met de handen op de rug. Het grote loslaten begint aan de top. Durft u de comfortzone te verlaten?

We denken graag mee over:
de medewerker als coach, coachend leiderschap, slimmer werken of ondersteuning bij de ontwikkeling van (nieuw) gedrag en vaardigheden.

 
Progressional (re)design

‘Progressional People: spreekt tegen, denkt mee’

Ze zijn er al. De pioniers die de organisatie ontmantelen en alle verantwoordelijkheden naar zelfsturende teams brengen. Die de eigen organisatie herinrichten naar het model van private ondernemingen. Die de intramurale setting voorzien van 24 voordeuren en ombouwen naar zelfstandig wonen. Niet iedere organisatie wil zo fundamenteel veranderen. Maar stilstaan is ook geen optie.

Wij kennen de toekomst van de zorg. Dat durven we best te beweren. Maar u kent de toekomst van uw organisatie. Hoe behoudt u huidige succesfactoren en krachtige cultuurkenmerken en waar liggen nieuwe kansen?

We denken graag mee over:
strategisch herontwerp, organisatieontwikkeling, houdbaarheidsanalyses en de invloed van trends en ontwikkelingen op uw organisatie.

 
Progressional stretching

‘Progressional people: een eerlijk spiegelbeeld’

De overheveling van financiering naar gemeentes, zorgt voor nieuwe verhoudingen en andere werkstromen. Dat kan een complexe beweging lijken. Maar stelt u zich een containerschip voor. Zo'n kolos hoeft maar 1 kompasgraad bijgestuurd te worden om tonnen gewicht en massa's water te verplaatsen. Dan ligt alles weer op koers. Zo bezien worden omvangrijke transformaties eenvoudig.

Wendbaar zijn is mogelijk als je weet wie je aan boord hebt, welke schat je vervoert, welke ballast je kwijt wilt en waar je op af koerst. Vertaald naar de eigen organisatie betekent dat: visie ontwikkelen; strategie bepalen; nieuwe processen vormgeven en toekomstige functies omschrijven; ontwikkelpotentieel in kaart brengen en medewerkers voorbereiden op de nieuwe koers. Uitzwaaien hoort erbij. En dan is het een kwestie van gaan. Wat log en massief leek, blijkt hybride en flexibel.

We denken graag mee over:
beleidsscenario’s, strategische personeelsplanning, taakherschikking en de ruimte voor flexibiliteit.

 
Progressional recruiting

Dat is natuurlijk niet waar. U bent ontzettend nodig. Al was het maar om te bepalen welke mensen u nodig heeft op de andere plekken in uw organisatie. De veranderingen in de zorg hebben een belangrijke gemene deler: ze vragen allemaal om de ontwikkeling van mensen. Om zorgmedewerkers die ambulant kunnen werken, die spin in het wijkweb kunnen zijn, die zorgmanager kunnen zijn én ondernemer. Maar ook om stafmedewerkers die transparantie kunnen onderscheiden van bureaucratie, om facilitaire medewerkers met een idee over vastgoedstrategie. En: om loyale medewerkers. Die flexibel zijn, maar niet ongebonden.

Weet u wie u in huis heeft en wie u nodig heeft? Dat helpt bij werving en selectie, bij talentmanagement, maar ook bij het matchen van huidige medewerkers met hun toekomstige profiel. Onze visie: het vervullen van een vacature is niet zo complex. Het maken van een mooie, houdbare match is dat wel.

We denken graag mee over:
werving en selectie, toekomstprofielen, ontwikkelpaden, taakherschikking.

‘Progressional People kijkt voorbij grenzen’

 
Contact

Lunettenbaan 59
3524 GA Utrecht

Postbus 85266
3508 AG Utrecht